Skābju fizikālās īpašības un iegūšana
1. Fizikālās īpašības:
 
Skābes var atrasties gan šķidrā (sērskābe), gan cietā agregātstāvoklī (ledus etiķskābe, borskābe). Dažas skābes pastāv tikai šķidrumos - halogēnūdeņraži šķīst ūdenī un veido skābes (piemēram, sālsskābe). Gandrīz visas skābes labi šķīst ūdenī, tomēr ūdenī praktiski nešķīst silīcijskābe un stearīnskābe.
 
2. Skābju iegūšanas metodes:
a) Skābes iegūst, šķīdinot skābos oksīdus ūdenī.
 
SO3+H2OH2SO44NO2+2H2O+O24HNO3P2O5+3H2O2H3PO4
 
b) Ūdeņradis reaģē ar kādu no halogēniem (arī sēru), veidojot halogēnūdeņražus, ko pēc tam šķīdina ūdenī un iegūst skābi:
 
H2+Cl22HCl
 
c) Skābi var iegūt apmaiņas reakcijā starp stiprāku skābi un sāli:
 
H2SO4+2CH3COONaNa2SO4+2CH3COOH