Svarīgi!
Saliktām vielām reaģējot ar skābekli veidojas vairāki oksīdi.
Metāna degšana
CH4+2O2tCO2+2H2O
Metāns ir galvenā dabasgāzes sastāvdaļa,  reakcijas produkti ir oglekļa (IV) oksīds jeb oglekļa dioksīds un ūdens jeb ūdeņraža oksīds. Metāns deg ar zilu liesmu.
  
Propāna degšanas reakcijas vienādojums
C3H8+5O2t3CO2+4H2O
Propānu izmanto kā kurināmo, reakcijas produkti ir oglekļa (IV) oksīds jeb oglekļa dioksīds un ūdens jeb ūdeņraža oksīds. Propāns deg ar zilu liesmu.
  
 
Butāna degšanas reakcijas vienādojums
2C4H10+13O2t8CO2+10H2O
Butānu izmanto kā kurināmo.
  
Acetilēna degšanas reakcijas vienādojums
2C2H2+5O2t4CO2+2H2O
Acetilēna liesmas temperatūra skābeklī ir tuvu 2000 grādiem pēc Celsija, tāpēc acetilēnu izmanto metalurģijā un metālu griešana. Acetilēns deg ar zilu liesmu.
  
 
Polietilēna degšanas reakcijas vienādojums
(CH2CH2_)n+3nO2t2nCO2+2nH2O
Plastmasas maisiņi un dažādas plēves ir veidotas no polietilēna. Polietilēns deg ar zilu liesmu, reakcijas produkti ir oglekļa (IV) oksīds jeb oglekļa dioksīds un ūdens jeb ūdeņraža oksīds. 
  
 
Spirta degšanas reakcija
C2H5OH+3O2t2CO2+3H2O
Spirtu izmanto kā kurināmo. Spirts deg ar zilu liesmu, reakcijas produkti ir oglekļa (IV) oksīds jeb oglekļa dioksīds un ūdens jeb ūdeņraža oksīds.  
  
Amonjaka degšanas vienādojums
4NH3+5O2t4NO+6H2O
Amonjaku izmanto minerālmēslu ražošana. Amonjaka degšanas produkti ir slāpekļa (II) oksīds un ūdens jeb ūdeņraža oksīds.
Svarīgi!
Degot organiskām vielām, kurās ir tikai ogleklis un ūdeņradis reakcijas produkti būs oglekļa dioksīds un ūdens, to attiecība pēc reakcijas ir atkarīga no ūdeņraža un oglekļa savstarpējās attiecības organiskajā savienojumā.