Skābeklis reaģē ar vienkāršām vielām:
Ar metāliem.
Normālos apstākļos, bez karsēšanas, skābeklis reaģē ar sārmu metāliem \(\mathrm{(Li-Fr)}\)
Litija degšanas vienādojums4Li+O22Li2O
 
Citi metāli ar skābekli reaģē karsējot:
Magnija degšanas vienādojums 2Mg+O2t°2MgO
Vara degšanas vienādojums 2Cu+O2t°2CuO
 
Jāatceras, ka \(\mathrm{Na}\) un \(\mathrm{K}\), reaģējot ar skābekli, veido nevis oksīdus, bet peroksīdus: Na2O2unK2O2
 
Alumīnijs reaģē ar skābekli dzīvsudraba klātbūtnē.
Alumīnija degšanas vienādojums 4Al+3O2Hg2Al2O3
  
Dzelzim reaģējot ar skābekli paaugstinātā temperatūrā, veidojas jauktais dzelzs oksīds.
Dzelzs degšanas vienādojums3Fe+2O2t°Fe3O4
Svarīgi!
Ar skābekli nereaģē - zelts, sudrabs un platīns
Ar nemetāliem
Vairāki nemetāli deg, veidojot oksīdus.
Ogles degšanas vienādojums
C+O2t°CO2
Veidojās oglekļa (IV) oksīds
Silīcija degšanas vienādojumsSi+O2t°SiO2
Bora degšanas vienādojums4B+3O2t°2B2O3
Fosfora degšanas vienādojums4P+5O2t°2P2O5
  
Sēram degot rodas Sēra (IV) oksīds, nevis sēra (VI) oksīds
Sēra degšanas vienādojums S+O2t°SO2
  
Slāpeklis nedeg, bet temperatūrā ap \(\mathrm{2000^oC}\) sāk lēnām reaģēt, veidojot NO.
Slāpekļa degšanas vienādojumsN2+O22000°C2NO
Svarīgi!
Ar skābekli nereaģē cēlgāzes (\(\mathrm{He}\), \(\mathrm{Ne}\), \(\mathrm{Ar}\), \(\mathrm{Kr}\)\(\mathrm{Xn}\) un \(\mathrm{Rn}\)) un halogēni (F2,Cl2,Br2unI2).