Molekulas uzbūve:
 
Skābekļa molekula sastāv no diviem skābekļa atomiem, kas savā starpā saistīti ar divām kovalentām, nepolārām ķīmiskajām saitēm.
 
Skābekļa molekulārā formula
O2
 
o2molekula.bmp
skābekļa molekulas uzbūve
  
Fizikālās īpašības:
1. Gāze
2. Bez krāsas
3. Bez smaržas
4. Bez garšas
5. Kušanas temperatūra \(\mathrm{-219}\) grādi pēc Celsija skalas
6. Viršanas temperatūra \(\mathrm{-183}\) grādi pēc Celsija skalas
7. Blīvums \(\mathrm{1,43}\) \(\mathrm{g/L}\), blīvums pret gaisu (blīvumu gāzei pret citu gāzi aprēķina dalot to molmasas) \(\mathrm{1,1}\) (nedaudz smagāks par gaisu)
8. Slikti šķīst ūdenī
9. Praktiski nevada siltumu un elektrisko strāvu