Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Fizikālie lielumi. Daudzums 1p.
2. Fizikālie lielumi. Gāzes tilpums 1p.
3. Fizikālie lielumi. Tilpumdaļa 1p.
4. Fizikālie lielumi. Moldaļa 1p.
5. Fizikālie lielumi. Temperatūra 2p.
6. Fizikālie lielumi. Koncentrācija 1p.
7. Fizikālie lielumi. Molekulu skaits 1p.
8. Masas aprēķināšana pēc reakcijas 3p.
9. Masas daļa 2p.
10. Masas aprēķināšana 3p.