Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sudrabs Ķīmiskā elementa sudraba iegūšana, īpašības, izmantošana, savienojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sudraba masa 1. izziņas līmenis zema 2p. Sudraba masas aprēķināšana sudraba nitrāta reakcijā ar varu.
2. Sudraba oksīda sadalīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Sudraba oksīda sadalīšanas reakcijas rezultātā iegūtā skābekļa masas un tilpuma aprēķināšana.
3. Sudraba saturs sakausējumā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sudraba satura noteikšana sakausējumā tā reakcijā ar slāpekļskābi.
4. Sudraba nitrāta iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sudraba nitrāta masas aprēķināšana, ja zināma sudraba sakausējuma masa un reakcijas zudumi.
5. Sudraba nitrāts un nātrija hlorīds 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Produktu masu aprēķināšana sudraba nitrāta reakcijā ar nātrija hlorīdu.
6. Sudraba nitrāts 2. izziņas līmenis augsta 8p. Sudraba nitrāta iegūšanas reakcijas papildināšana. Praktiski iegūtā sudraba nitrāta masas aprēķināšana.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sudraba nitrāta elektrolīze Citi augsta 8p. Sudraba nitrāta elektrolīzes vienādojums. Slāpekļskābes masas daļas aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sudrabs 00:00:00 vidēja 15p. Sudraba ķīmiskās īpašības, elektrolīzes process.