Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Metālu raksturojums Metālu vispārīgs raksturojums. Metālisko elementu vieta periodiskajā tabulā.
2. Metālu īpašības Metālu fizikālās un mehāniskās īpašības.
3. Metālu ķīmiskās īpašības Metālu ķīmiskā aktivitāte un svarīgākās ķīmiskās īpašības.
4. Elektrolīze Sāļu ūdens šķīdumu un kausējumu elektrolīze.
5. Metālu atrašanās dabā Minerāli, ieži, rūdas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Metālu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Metālu vispārīgais raksturojums, uzbūve.
2. Metālu īpašības 1. izziņas līmenis zema 1p. Vispārīgi jautājumi par metālu īpašībām un to iedalījumu.
3. Fizikālās īpašības 1. izziņas līmenis zema 2p. Metālu fizikālās īpašības.
4. Magnētiskās īpašības 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Metālu magnētiskās īpašības.
5. Ķīmiskās īpašības 1. izziņas līmenis zema 1p. Vispārīgi jautājumi par metālu ķīmiskajām īpašībām un aktivitāti.
6. Metālu ķīmiskās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Metālu ķīmiskā aktivitāte.
7. Elektrolīze 1. izziņas līmenis zema 1p. Pamatzināšanu apguve par elektrolīzes procesiem.
8. Elektrolīzes produkti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Elektrolīzes procesā radušos vielu noteikšana.
9. NaCl kausējuma elektrolīze 2. izziņas līmenis augsta 7p. Reakcijas produkta - gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja zināma izejvielas masa, kas satur piemaisījumus.
10. Minerāli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Metālu veidotie minerāli.
11. Ieži 1. izziņas līmenis zema 4p. Ieži un rūdas Latvijā.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. KCl elektrolīze Citi augsta 3p. Izejvielas masas aprēķināšana, ja dots produkta praktiskais iznākums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Metāli 00:00:00 vidēja 10p. Metālu vispārīgās īpašības, elektrolīze.