Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Metālu raksturojums Metālu vispārīgs raksturojums. Metālisko elementu vieta periodiskajā tabulā.
2. Metālu īpašības Metālu fizikālās un mehāniskās īpašības.
3. Metālu ķīmiskās īpašības Metālu ķīmiskā aktivitāte un svarīgākās ķīmiskās īpašības.
4. Elektrolīze Sāļu ūdens šķīdumu un kausējumu elektrolīze.
5. Metālu atrašanās dabā Minerāli, ieži, rūdas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Metālu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Metālu vispārīgais raksturojums, uzbūve.
2. Metālu īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vispārīgi jautājumi par metālu īpašībām un to iedalījumu.
3. Fizikālās īpašības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Metālu fizikālās īpašības.
4. Magnētiskās īpašības 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Metālu magnētiskās īpašības.
5. Ķīmiskās īpašības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vispārīgi jautājumi par metālu ķīmiskajām īpašībām un aktivitāti.
6. Metālu ķīmiskās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Metālu ķīmiskā aktivitāte.
7. Elektrolīze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pamatzināšanu apguve par elektrolīzes procesiem.
8. Elektrolīzes produkti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Elektrolīzes procesā radušos vielu noteikšana.
9. NaCl kausējuma elektrolīze 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Reakcijas produkta - gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja zināma izejvielas masa, kas satur piemaisījumus.
10. Minerāli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Metālu veidotie minerāli.
11. Ieži 1. izziņas līmenis zema 4 p. Ieži un rūdas Latvijā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ķīmiskās pārvērtības (2019) Citi vidēja 1 p. Balstoties uz novērojumiem un metālu aktivitātes rindu, skolēns nosaka metālu, kas nepieciešams ķīmisko reakciju norisei. (Mainīt att.)
2. 1. daļa. Elektrolīze (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kāda gāze izdalās uz anoda un kurš metāls izgulsnējas uz katoda, veicot šķīduma elektrolīzi.
3. 1. daļa. Ķīmiskās reakcijas pazīmes (2018) Citi vidēja 1 p. Skolēni secina par metālu reaģētspēju pēc elektroķīmiskās spriegumu rindas.
4. 1. daļa. Amfotērie savienojumi (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka amfotēros savienojumus.
5. 1. daļa. Elektrolīze (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kāda gāze izdalās uz anoda, veicot šķīduma elektrolīzi.
6. 1. daļa. Jonu atdalīšana (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmiskas reakcijas norises iespēju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. KCl elektrolīze Citi augsta 3 p. Izejvielas masas aprēķināšana, ja dots produkta praktiskais iznākums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Metāli 00:00:00 vidēja 10 p. Metālu vispārīgās īpašības, elektrolīze.