Metālu vispārīgs raksturojums
 
Parastajos apstākļos visi metāli ir cietas, kristāliskas vielas. Izņēmums ir dzīvsudrabs, kura kušanas temperatūra ir 39°C. Tiem piemīt laba siltumvadītspēja, elektrovadītspēja un kaļamība. Kompaktiem metāliem ar tīru, neoksidētu virsmu ir raksturīgs metālisks spīdums (piemīt gaismas atstarošanas spējas). Sasmalcinātiem metāliem šī spēja izzūd (izņēmumi - alumīnijs un magnijs). Tikai pēc spīduma uzskatīt vienkāršas vielas par metāliem nevar, jo arī daži nemetāli, piemēram, arsēns, selēns, telūrs, silīcijs un jods ir cietas vielas ar metālisku spīdumu.
No vielas uzbūves viedokļa metāli ir vienkāršas vielas, kam raksturīgs blīvs atomu kristālrežģis. Metālu kristālrežģu mezglpunktos atrodas gan neitrāli atomi, gan metālu katjoni, jo daļa no metālu vērtības elektroniem brīvi pārvietojas pa metāla kristālrežģi. Šie elektroni ir kopīgi visiem kristālrežģa joniem. Brīvos elektronus metālu kristālrežģos mēdz saukt arī par elektronu gāzi. Brīvie elektroni nosaka metālu un to sakausējumu elektrovadītspēju, siltumvadītspēju un gaismas atstarošanas spēju.
Starp kopīgajiem elektroniem un pozitīvajiem metālu joniem darbojas savstarpējie pievilkšanās spēki, kas stabilizē visu metāla kristālrežģi. Rodas īpaša veida ķīmiskā saite, ko sauc par metālisko saiti.
Metāli ir vienkāršas vielas ar stabilizētu katjonu un neitrālu atomu struktūru, ko savā starpā saista brīvie (kopīgie) elektroni.
 
Metālisko elementu vieta periodiskajā sistēmā
period_tab.PNG
Metāliskie elementi ķīmisko elementu periodiskajā tabulā atrodas pa kreisi no iedomātas līnijas, kas novilkta starp boru un astatu. Tos iedala pa periodiem un pa grupām.
Periodiskās tabulas A grupās atrodas 22 metāliskie elementi, no kuriem 12 ir s elementi, kas izvietoti IA un IIA grupā. IIIA, IVA, VA un VIA grupā atrodas 20 p elementi, no kuriem 10 ir metāliskie elementi un 10 - nemetāliskie elementi. B grupās ir tikai metāliskie elementi un tie pieder pie d elementiem, kurus sauc par pārejas elementiem. VIII B grupā ir dzelzs saimes elementi Fe, Co, Ni un platīna saimes elementi Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt. Atsevišķi tiek izdalīti 28 f elementi - lantanoīdi un aktinoīdi.
IA grupas elementu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr veidotās vienkāršās vielas sauc par sārmu metāliem, jo tie veido stiprākos sārmus. IIA grupas elementi Ca, Sr, Ba, Ra veido vienkāršas vielas, ko sauc par sārmzemju metāliem, jo to oksīdi reaģē ar ūdeni un veido samērā stiprus sārmus. Magniju un beriliju pie sārmzemju metāliem nepieskaita.