Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kompleksie savienojumi Komplekso savienojumu iedalījums, nosaukuma veidošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kompleksa nosaukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Kompleksā savienojuma nosaukuma izvēlēšanās no dotajiem atbilžu variantiem.
2. Kompleksveidotājs 1. izziņas līmenis zema 1p. Kompleksveidotāja noteikšana kompleksajā savienojumā.
3. Nosaukuma veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kompleksā savienojuma nosaukuma veidošana, ja dota formula.
4. Kompleksveidošanās reakcija 2. izziņas līmenis augsta 7p. Reakcijas izejvielu un produktu nosaukšana, oksidētāja un reducētāja noteikšana, kompleksā savienojuma uzbūve.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ķīmiskās reakcijas pazīmes (2018) Citi vidēja 1p. Skolēni secina par reakcijas norisi pēc ķīmiskās reakcijas pazīmēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kompleksie savienojumi 00:00:00 vidēja 12p. Komplekso savienojumu uzbūve un nosaukumu veidošana.