Teorija

Uzdevumi

1. Kompleksa nosaukums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kompleksveidotājs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Nosaukuma veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Kompleksveidošanās reakcija

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli