3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Kompleksa nosaukums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kompleksveidotājs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Nosaukuma veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Kompleksveidošanās reakcija

Grūtības pakāpe: augsta

7

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Ķīmiskās reakcijas pazīmes (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kompleksie savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem