Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. UZD_01KIM11 - IIA grupas metāli 1p.
2. Kaļķūdens īpašības 2p.
3. Kalcija hlorīda iegūšana 1p.
4. Ca oksīda un karbonāta maisījums 2p.