Teorija

Uzdevumi

1. IIA grupas metāli

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kaļķūdens īpašības

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Mg bromīda kristālhidrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Mg un MgO maisījums

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Mg hlorīda iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. CaO iegūšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
7. Kalcija hlorīda iegūšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. II A grupas metāli

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem