Laboratorijas trauki un piederumi
 
Priekšmeta attēls
Nosaukums
 Pielietojums
aizsargbrilles.png
Aizsargbrilles
Lieto acu aizsargāšanai, veicot ķīmijas eksperimentus.
 
apalkolba.png
 Apaļkolba
Izmanto šķidrumu vārīšanai un karsēšanai, organisko un neorganisko sintēžu veikšanai, destilēšanai.
 
atdalama_piltuve.png
Atdalāmā piltuve
Izmanto tādu šķidrumu atdalīšanai, kuri savstarpēji nesajaucas (piemēram, eļļa un ūdens).
 
Bihnera_piltuve.png
Bihnera piltuve
Izmanto kopā ar Bunzena kolbu (vakuumkolbu) vielu ātrai filtrēšanai.
 
YCUZD_070223_5011_52.svg
Birete
Tā ir graduēta stikla caurule ar krānu, kas paredzēta tilpumanalīzei un precīzai šķīduma tilpuma mērīšanai.
 
YCUZD_070223_5011_51.svg
Bunzena kolba
Izmanto kopā ar Bihnera piltuvi vielu filtrēšanai. Tā ir biezsienu stikla kolba, kuras novaduli ar gumijas vakuumcauruli pievieno vakuumsūknim. Šī ierīce nav paredzēta karsēšanai uz sildierīces.
 
Bunzena_stativs.png
Bunzena statīvs
Lieto dažāda veida ierīču un iekārtu iestiprināšanai.
 
YCUZD_070223_5011_172.svg
Destilācijas iekārta
Izmanto viendabīgu maisījumu sadalīšanai, vielu attīrīšanai.
 
eksikators.png
Eksikators
Tas ir biezsienu stikla trauks, kas noslēdzams ar labi pieguļošu vāku. Eksikatoru izmanto vielu lēnai žāvēšanai vai higroskopisku vielu uzglabāšanai.
 
el_plitina.png
Elektriskā
plītiņa
Izmanto karsēšanai.
 
koniska.png
Koniskā kolba
Izmanto šķīdumu pagatavošanai, vārīšanai, šķīdumu un vielu uzglabāšanai, ķīmisko iekārtu sastādīšanai.
 
YCUZD_070223_5011_53.svg
Filtrēšanas iekārta
Izmanto neviendabīgu maisījumu sadalīšanai.
 
gumijas_uzg.png
Gumijas uzgalis pipetes uzpildīšanai
Izmanto šķīdumu iesūkšanai pipetē.
 
Hofmana_ap.png
Hofmaņa aparāts
Izmanto ūdens sadalīšanai ar līdzstrāvu.
 
lapstina.png
Lāpstiņa
Izgatavo no porcelāna, stikla, nerūsējošā tērauda vai plastmasas. Lieto nelielu cieto vielu daudzumu paņemšanai.
 
Kipa_ap.png
Kipa aparāts
Lieto gāzu iegūšanai.
 
kristalizators.png
Kristalizators
Kristalizators ir stikla bļoda ar biezām sienām. To izmanto vielu pārkristalizēšanai vai arī kā pneimatiskās vannas. Tas nav paredzēts karsēšanai.
 
Libiha_dzes.png
Lībiha dzesinātājs
Izmanto destilācijas iekārtā, lai kondensētu atdestilētās vielas tvaikus.
 
megene.png
Mēģene
Mēģene ir vienkāršākais laboratorijas stikla trauks, ko izmanto eksperimentos ar nelieliem vielu daudzumiem. Mēģenes lieto ķīmijā, bioloģijā un medicīnā. Speciālām vajadzībām izmanto graduētas mēģenes ar noteiktu tilpumu.
 
YCUZD_070223_5011_54.svg
Mēģeņu statīvs
Izmanto mēģeņu ievietošanai eksperimenta laikā.
 
meg_turetajs.png
Mēģeņu turētājs
Izmanto karsējot mēģenes.
menzura.png
Menzūra
Izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai.
 
YCUZD_070223_5011_55.svg
Mērcilindrs
Izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai.
 
merkolba.png
Mērkolba
Lieto precīzas koncentrācijas (molāras koncentrācijas) šķīdumu pagatavošanai. Lieto precīzai šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai.
 
YCUZD_070223_5011_57.svg
Mērpipete
Mērpipete ir graduēta pipete, kuru izmanto precīzu šķīduma tilpumu mērīšanai.
 
YCUZD_070223_5011_56.svg
Mora pipete
Lieto precīzu šķīdumu tilpumu nomērīšanai.
 
piesta.png
Piesta
Lieto vielu sasmalcināšanai. Laboratorijā sastopamas porcelāna, tērauda, ahāta vai arī misiņa piestas.
 
pilinama_piltuve.png
Pilināmā piltuve
Paredzētas šķidrumu (šķīdumu) ievadīšanai reakcijas vidē. Ar krānu var regulēt ievadāmās vielas pieplūdi.
 
piltuve.png
Piltuve
Izmanto šķīdumu (šķidrumu) pārliešanai, vielu pārbēršanai un filtrēšanai.
 
pincete.png
Pincete
Lieto nelielu priekšmetu paņemšanai.
 
ph_metrs.png
pH-metrs
Izmanto šķīduma vides mērīšanai.
 
porcelana_blodina.png
Porcelāna bļodiņa
Izmanto vielu iztvaicēšanai (ietvaicēšanai), vielu sildīšanai, vārīšanai.
 
stavkolba.png
Stāvkolba
Izmanto šķīdumu pagatavošanai, vārīšanai, šķīdumu un vielu uzglabāšanai, ķīmisko iekārtu sastādīšanai.
 
struklene.png
Strūklene
Lieto nogulšņu mazgāšanai ar destilēto ūdeni vai kādu citu šķīdumu, nogulšņu noskalošanai no filtriem un trauku sienām. Tajās uzglabā arī nelielus destilēta ūdens daudzumus.
 
sverglazite.png
Sverglāzīte
Izmanto sausu higroskopisku vielu svēršanai.
 
titreanas_iekarta.png
Titrēšanas iekārta
Izmanto tilpumanalīzei vielas koncentrācijas noteikšanai šķīdumā.
 
tigelis.png
Tīģelis
Lieto vielu karsēšanai. Laboratorijā sastopami porcelāna, dzelzs un korunda tīģeļi.
 
tigelknaibles.png
Tīģeļknaibles
Izmanto karstu tīģeļu, sverglāzīšu pārnešanai.
 
U_caurule.png
U veida caurule
Izmanto vielu uzkrāšanai (piemēram, sausā destilācija), gāzu atdzesēšanai. U veida caurules ar sānu novaduli vai novadulēm izmanto elektrolīzes iekārtu sastādīšanai.
 
varglaze.png
Vārglāze
Lieto šķīdumu pagatavošanai, šķīdumu sildīšanai, ķīmisko norišu pētīšanai.
 
YCUZD_070223_5011_58.svg
Virca kolba
Izmanto destilācijas procesa realizēšanai (kopā ar Lībiha dzesinātāju), gāzu iegūšanai un savākšanai.
 
terauda_karotite.png
Karotīte vielu dedzināšanai
Karotīte izgatavota no tērauda. To izmanto skolas ķīmijas laboratorijā vielu dedzināšanai, demonstrējot skābekļa ķīmiskās īpašības.
 
Petri.png
Petri trauciņš
Petri trauciņu lieto vielu svēršanai.
 
pilienu_plate.png
 Pilienu plate
Pilienu plates izgatavo no porcelāna, plastmasas. Tās izmanto analītiskajā ķīmijā eksperimentiem ar maziem vielu daudzumiem (krāsu reakcijas, nogulšņu veidošanās, vielas pierādīšanai).
spirta_lampina.png
Spirta lampiņa
Spirta lampiņa var būt veidota no metāla vai stikla. To lieto vielu karsēšanai. Spirta lampiņa nevar dot liesmu ar augstu temperatūru.
 
Atsauce:
1. http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_10/default.aspx@tabid=22&id=782.html
2. http://kimijas-sk.lv/old/izzinas_materiali/kimijas_rokasgramata/trauki_un_ierices/?sk=D