Grūtības pakāpe:
15:00:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Lappuses parametru iestatīšana 1p.
2. Lappuses parametru iestatīšana 3p.
3. Lappuses iekārtojums 4p.
4. Lappuses iekārtojums 1p.
5. Lappuses iekārtojums 3p.