Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Rakstzīmju formatēšana 1p.
2. Rakstzīmju formatēšana 3p.
3. Rindkopu formatēšana 1p.
4. Teksta noformēšana 1p.