Tabulēšanas pieturu iestatīšana
 Tabulēšanas pieturas var iestatīt izmantojot lineālu  vai izmantojot dialoga logu Tabs.
Lai iestatītu pieturas, izmantojot lineālu;
- novieto kursoru  rindkopā, kurā tabulēšanas pieturas būs nepieciešamas;
- kreisajā stūrī starp lineāliem, klikšķinot uz tabulēšanas pieturas veida izvēles pogas, atrod vajadzīgo;
- ar peles klikšķi uz lineāla norāda, kur šai pieturai jāatrodas.
 
Lai iestatītu pieturas, izmantojot dialoga logu:
- novieto kursoru rindkopā, kurā tabulēšanas pieturas būs nepieciešamas;
- cilnes Home (Sākums)  grupā Paragraph (Rindkopa) piespied pogu poga.png, dialoga loga Paragraph piespied pogu Tabs.
 
paragr.png
 
- dialoga logā Tabs norāda pieturas atrašanās vietu uz lineāla un pieturas veidu (var izvēlēties arī līnijas veidu, ar kādu tiks aizpildīta rinda starp tabulēšanas pieturām.
 
tabs_apr.png
 
- pēc katras tabulēšanas pieturas iestatīšanas piespiež pogu Set;
- kad tabulēšanas pieturas iestatītas, piespiež pogu OK.
Pēc tabulēšanas pieturu  iestatīšanas ievada nepieciešamo informāciju, uz katru nākamo pieturu pārvietoties ar tastatūras taustiņu Tab.
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 32.-33.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010. 46-47.lpp.
Tabulēšanas pieturu iestatīšana http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HA010034129.aspx