Teorija

Tabulēšanas pieturu noņemšana
Tabulēšanas pieturas tiek iestatītas rindkopai. Pārejot uz jaunu rindkopu, arī tai automātiski tiek iestatītas iepriekšējās rindkopas tabulēšanas pieturas.
Ja pieturas vairs nav nepieciešamas tas jānoņem.
Lai noņemtu tabulēšanas pieturas:
- novieto kursoru rindā, kurā  tabulēšanas pieturas vairs nav nepieciešamas;
- izvelc  tabulēšanas pieturas ar peli ārpus mērjoslas uz augšu vai apakšu.
.
 
Lai noņemtu pieturas, izmantojot dialoga logu:
- iezīme rindkopu, kurā tabulēšanas pieturas būs jānoņem;
- cilnes Home (Sākums)  grupā Paragraph (Rindkopa) piespied pogu poga.png, dialoga loga Paragraph piespied pogu Tabs.
 
 
paragr.png
 
- dialoga logā Tabs tabulācijas pieturzīmju sarakstā (Tab stop position) izvēlas no lineāla novācamo tabulācijas pieturzīmi.
- izvēlas pogu Clear.
 
 
tabs_apr.png
 
- Ja nepieciešams no lineāla novākt visas uzstādītās tabulācijas zīmes, izmanto pogu Clear All, kas nodzēsīs visas tabulācijas zīmes. Tabulācijas pieturzīmju izvēles logs paliks tukšs.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 32.-33.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010. 46-47.lpp.
Tabulēšanas pieturu iestatīšana http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HA010034129.aspx