Rindkopu formatēšana, izmantojot dialoglodziņu Paragraph
Ar klikšķi uz lentes cilnes Home (Sākums) lappuses grupas Paragraph (Rindkopa) pogas  var atvērt dialoglodziņu Paragraph (Rindkopa). Dialoglodziņā ir divas lappuses.
paragr.png 
 
Dialoglodziņa Paragraph (Rindkopa) cilnes Indents and Spacing (Atkāpes un atstarpes) lappusē var iestatīt rindkopas formatēšanas parametrus. Lodziņā Preview (Priekšskatījums) redzams formatētās rindkopas izskats:
 
parag2.png
 
- sarakstlodziņā Alignment (Līdzinājums) var iestatīt rindkopas teksta līdzināšanas veidu:
 
aligm.png
 
- grupā Indentation var iestatīt rindkopas teksta atkāpes no:
Left – kreisās malas;
Right – labās malas;
sarakstlodziņš Special (Īpašas) atļauj veidot īpašu atkāpi tikai rindkopas pirmajai rindai attiecībā pret visām pārējām rindām, atkāpes lielumu norādot lodziņā By:
 
spec_atk.png
Piemēram:
spec_piem.png
 
Sadaļā Spacing (Atstarpe) iespējams izvēlēties atstarpes pirms un pēc rindkopas, kā arī atstarpes starp rindkopas teksta rindām:

spacing.png
 
- lodziņā Before(Pirms) – atstarpe pirms rindkopas (punktos);
- lodziņā After (Pēc) – atstarpe pēc rindkopas (punktos);
- lodziņā Line Spacing(Rindstarpa) no saraksta var izvēlēties kādu no piedāvātajiem rindkopas rindu atstarpju veidiem vai lodziņā At (Platums) ierakstīt sev vajadzīgo atstarpes lielumu un no izvēršamā saraksta izvēlēties aptuvenu vai precīzu atbilstību šim lielumam:
 
spac3.png
Ja atstarpe daudzkāršota, lodziņā At (Platums) redzama atstarpes kārta, piemēram, ja lodziņā At (Platums) redzams cipars 3, tad atstarpe ir trīskārša.
  
Piemērs:
atstarpepiem.png