Vēres pievienošana un dzēšana
Dažkārt nepieciešams tekstā veikt atsauci uz kāda cita autora darbu vai paskaidrot kādu terminu, svešvārdu. Šim nolūkam tekstapstrādes lietotnē izmanto vēres (Footnote). Paskaidrojošais teksts var tik ievietots katras dokumenta lapas beigās starp pamatteksta lauku un kājeni vai arī visa dokumenta beigas.
Lai pievienotu vēri:
- Novieto kursoru aiz tā vārda, kam nepieciešama atsauce;
veres3.png
- Lietotnē Word 2010 cilnes Reference (Atsauces) grupā Footnote (Vēres) piespied pogu poga.png:
 
fotn.png
 
veres.png
- Dialoga logā norāda, vai atsauces tiks numurētas vai aizzīmētas, kā arī vai tās atradīsies katras dokumenta lapas beigās vai arī visa dokumenta beigās;
- Piespiež dialoga loga pogu Insert;
- Dokumenta lapas beigās vai visa dokumenta beigās pie attiecīgā numura vai aizzīmes ieraksta paskaidrojošo tekstu;
 
veres1.png         veres2.png
 
- Atgriežas dokumenta pamattekstā un turpina darbu.
 
Pie vārda ir ievietots attiecīgais vēres numurs vai aizzīme. Novietojot uz tā peles rādītāju, redzams vērē ierakstītais teksts:
 
piemeers.png
 
Lai vēri dzēstu:
- pamattekstā pie attiecīgā vārda atlasa vēres numuru vai aizzīmi;
- piespiež tastatūras taustiņu Delete (automātiski tiek dzēst arī paskaidrojošais teksts lapas vai dokumenta beigās).