Pareizrakstības pārbaude
Daudz neuzmanības kļūdu tekstā var atrast, izmantojot pareizrakstības pārbaudes līdzekļus, piemēram, latviešu valodas pārbaudei var lietot paketi Tildes Birojs.
Parasti programmās pareizrakstības pārbaude darbojas automātiski, par ko liecina sarkanu (pareizrakstības kļūdas) vai zaļu (gramatikas kļūdas) viļņveidīgu svītru parādīšanās tekstā.
Pirms sākt labot kļūdas, jāpārliecinās, vai ir izvēlēta vajadzīgā pareizrakstības pārbaudes valoda (to var redzēt stāvokļa joslā). Ja nepieciešams to mainīt:
 - atlasa visu dokumenta tekstu (Ctrl+A);
 - cilnes Review (Pārskaitīšana) grupā Proofing (Koriģēšana) piespiežot pogu Set Language (Iestatīt valodu), atvērt dialoglodziņu Language(Valoda);
 
set_lang.png
 
valoda.png
 - izvēlas valodu un piespiež pogu OK (Labi).
Kļūdu labošanu var veikt, gan izmantojot konteksta izvēlni, gan arī komandu Spelling and Grammar (Pareizrakstība) pogaABC.png:
 
abc.png
 
Kļūdu labošana, izmantojot konteksta komandkarti
 
Lai labotu kļūdaini uzrakstītu vārdu:
- uz tā izpilda klikšķi ar peles labo pogu:
- no konteksta izvēlnes izvēlas pareizo vārdu (ja pareizais vārds netiek piedāvāts, to ievada no tastatūras);
- teksta kļūdaini uzrakstītais vārds tiek aizstāts ar izvēlēto.
 
salaboju.png
 
Svarīgi!
Pareizrakstības pārbaudes līdzeklis nelabo kontekstā, tāpēc uzmanīgi jālasa teikums ar kļūdaino vārdu, lai izvēlētos tiešām to vārdu, kas teikumā ir domāts.
Kļūdu labošana, izmantojot komandu
Kļūdas ir ērti labot, izmantojot speciālu dialoga logu, jo tajā tiek atsevišķi izdalīts teikums, kurā ir kļūdainais vārds. Dialogu logu Spelling and Grammar (Pareizrakstība un gramatika) var atvērt cilnes Review (Pārskaitīšana) grupā Proofing (Koriģēšana) piespiežot pogu pogaABC.png.
Dialoga logā Spelling and Grammar (Pareizrakstība un gramatika) tekstlodziņā Not in Dictionary (Nav vārdnīcā). Tiek izcelts kļūdainais vārds. Tekstlodziņā Suggestion ( Ieteikumi) tiek piedāvāti iespējamie vārda labošanas varianti.
 
gram.png
Izvēlies pareizo vārdu no piedāvātajiem un piespied pogu Change (Mainīt).
Svarīgi!
Pareizrakstības pārbaudes līdzeklis pasvītro visus vārdus, kas nav tā vārdnīca. Tāpēc var tikt pasvītroti arī pareizi uzrakstīti vārdi, piemēram, īpašvārdi un daudzi salikteņi.
Par pareizrakstības pārbaudes beigām liecina dialoglodziņš:
complite.png
 
Video:
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 24.-25.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010. 39-43.lpp.
Pareizrakstības un gramatikas pārbaudīšana http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HP010117963.aspx