Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Personālā datora aparatūra Aparatūra
2. Ievadierīces Ievadierīces
3. Izvadierīces Izvadierīces
4. Ievadizvades ierīces Ievadizvadierīces

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datora ierīces un to funkcijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Ievadierīces, izvadierīces, ievadizvadierīces, atmiņas ierīces.
2. Datora aparatūra 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievadierīces, izvadierīces.