Attēlos redzami tipiski personālā portatīvā un galda datora komplekti.
 
Personālais portatīvais dators
Personālais galda dators
pd.PNG
gd.PNG
 
Sistēmas bloks ir metāla konstrukcija, kurā ir ievietoti un nostiprināti svarīgākie datora elementi.
Pie sistēmas bloka tiek pievienotas perifērijas ierīces, kas nodrošina datu ievadi un izvadi vai rada papildu iespējas, piemēram, monitors, tastatūra, pele.
 
Sistēmas bloka galvenās sastāvdaļas
  
Sistēmas blokā atrodas
 
- montāžas plate
- atmiņas ierīces, piemēram, cietais disks;
- pieslēgvietas, kas paredzētas perifērijas ierīču pievienošanai;
- ventilators, kas aizsargā shēmas pret pārkaršanu;
- barošanas bloks.
 
 Montāžas plate
  
Viens no galvenajiem konstruktīvajiem sistēmas bloka elementiem ir montāžas plate.Uz tas atrodas centrālais procesors un primārā jeb operatīvā atmiņa, kas kopā veido datora smadzenes.781.PNG
Centrālais procesors (CPU) izpilda programmas komandas un vada citu datora ierīču darbību.
img_5362_intel-quad-core_450x360.PNG
Lasāmatmiņa (ROM atmiņa) ir primārās atmiņas daļa, kas uzglabā sākotnēs ielādes programmu, kura, ieslēdzot datoru, pārbauda tā aparatūru un nodrošina darba uzsākšanu.
Microchip.png
Brīvpiekļuves atmiņa (RAM atmiņa) ir primārās atmiņas daļa, kura uzglabā programmas un apstrādājamo informāciju, kad dators ir ieslēgts. Programmas izpildes laikā centrālais procesors mijiedarbojas ar brīvpiekļuves atmiņu, piemēram, nolasa no tās komandas un apstrādājamos datus vai ieraksta tajā rezultātus.
_origin_wanna-be-pc-star-4.PNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
Atmiņas ierīces
  
Palīgatmiņa jeb sekundārā atmiņa ir energoneatkarīga. Tās galvenā funkcija ir informācijas uzglabāšana, kad dators ir izslēgts. Palīgatmiņā ietilpst tādas atmiņas ierīces kā cietais disks, disketes, kompaktdiski, USB zibatmiņa.
 
 Sistēmas blokā atrodas šādas atmiņas ierīces:
 
- cietais disks (hard disk drive, HDD);
- pusvadītāju diski (solid state drive, SSD);
- CD vai DVD dzinis, kas nodrošina kompaktdisku lietošanu;
- diskešu dzinis, kas nodrošina diskešu lietošanu.
 
Cietais disks ir galvenā un lielākā datu glabāšanas ierīce datorā, kas uzglabā visas programmas un apstrādes rezultātus. 
ciet.PNG
Solid State Drive (SSD) tipa atmiņu ārējie cietie diski. SSD nesatur kustīgās daļas. Bet informācija tiek uzglabāta mikroshēmās.Screenshot_16.pngScreenshot_1.png
CD vai DVD diskdzinis ir ierīce, ar kuru var nolasīt un vai ierakstīt informāciju kompaktdiskos (CD) vai ciparvideodiskos (DVD), kuros uzglabā filmas, mūziku, spēles, programmas lietotāja datus.
diskdz.PNG
Diskešu diskdzinis ir ierīce, ar kuru var nolasīt un ierakstīt datus disketēs. Tas izmanto nelielu informācijas apjomu glabāšanai un pārvietošanai. Pašlaik disketes praktiski vairs nelieto.
 
46292.PNG
 
disk.PNG
 
Diskešu vietā pašlaik tiek lietota USB zibatmiņa, kura ir drošāka par disketēm, ātrdarbīgāka un satur daudz vairāk informācijas nekā 1000 disketēs. Pie sistēmas bloka zibatmiņu pievieno, lietojot USB pieslēgvietu.
KeyGhost-USB-512KB-Plugs.PNG
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 96.-97.lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/BIOS
Attēli: http://www.liis.lv/mspamati/ECDL/1modulis/e101030101.htm