Meklēšana pēc atslēgas vārda
Atslēgas vārds (keywords) ir vārds, kas raksturo meklējamo tēmu. Lai informāciju meklētu pēc atslēgvārda, lieto meklētājprogrammas.
Meklētājprogramma ir programma, kas globālajā tīmeklī esošajos dokumentos meklē norādītos atslēgvārdus un lietotājam sniedz dokumentu sarakstu, kuros šie vārdi ir atrasti.
Tabulā doti populārāko meklētājprogrammu nosaukumi un to vietrāži URL.
 
Meklētājprogramma
Vietrādis URL
Askhttp://www.ask.com
Binghttp://www.bing.com
Googlehttp://www.google.lv
Yahoohttp://www.yahoo.com
AltaVistahttp://www.altavista.com
Ramblerhttp://www.rambler.ru
Yandexhttp://www.yandex.ru
 
Lai meklēšanas process būtu efektīvāks, ieteicams lietot šādus paņēmienus:
 
- meklējamo informāciju raksturot pēc iespējas pilnīgāk un precīzāk, vajadzības gadījumā kā atslēgvārdu vai frāzi lietojot vairākus vārdus vai īsu teikumu;
 
http://www.ask.com:
 
ask.png
 
http://www.google.lv:
 
google.png

- precizēt informācijas meklēšanas nosacījumus, lietojot dažādus atlases kritērijus, piemēram:
       * frāzi ieliek pēdiņās, lai tiktu atlasītas lappuses, kas satur tieši šo frāzi;
       * frāzi veidojošos vārdus saistīt ar pluszīmi (+), lai tiktu atlasītas lappuses, kas satur visus frāzi veidojošos vārdus;
       * izmantot mīnuszīmi (-) pirms atslēgvārda, lai neliktu meklētas lappuses, kas satur šo vārdu;
 Dažās meklētājprogrammās kāds no šiem kritērijiem var nedarboties vai būt citādi.
 
 -  meklēt informāciju dažādās valodās, piemēram, angļu vai krievu;
 -  norādīt konkrētu vietni vai domēnu, ja zināms to URL;
 -  izmantot resursus, kas paredzēti konkrēta veida informācijas meklēšanai, piemēram, tematiskas enciklopēdijas;
 -  izmantot dažādas meklētājprogrammas;
 - izpētīt un lietot speciālas meklēšanas iespējas, kas ir daudzās meklētājprogrammās. Piemēram, Google satur iespēju Izvērstā meklēšana.
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 37.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010.58.-59.lpp.