Meklēšana katalogos
Meklēšanas sistēmas ir tā dēvētie indeksi, rādītāji jeb saraksti. Kad mēs ievadām meklēšanas pieprasījumu, programma izsniedz tūkstošiem, reizēm pat miljoniem tīmekļa lapu adrešu.
Atšķirībā no rādītājiem, katalogi vairāk rūpējas par informācijas kvalitāti nevis kvantitāti.
 Katalogs ir alfabētiski vai pēc kāda cita principa sakārtots tēmu saraksts.
Tāpēc katalogus var šķirstīt, virzoties pa sadaļām un neievadot nekādus atslēgvārdus.
 
Tālāk tiks apskatīts piemērs, kā atrast informāciju par Tukumu, veicot meklēšanu katalogā.
 
Lai veiktu meklēšanu katalogā:
 •atver tīmekļa vietni, kas satur katalogu, piemēram, Vikipēdija (http://lv.wikipedia.org):
 
wiki.png
 
 •katalogā izvēlas tēmu, piemēram, Latvija:
 
latvia.png
 
 •kategoriju (apakštēmu) sarakstā izvēlas interesējošo kategoriju, piemēram, Latvijas apdzīvotās vietas:
 
kat.png
 
•kategoriju sarakstā Pilsētas izvēlas pilsētu, piemēram, Tukums:
 
tukum.png
 
•iepazīstas ar atrasto informāciju:
 
inf.png
 
Katalogu ir daudz, gandrīz katrā portālā.
Piemēram: http://www.latwebs.com, http://www.mapes.lv:
 
katalogs.png
mapes.png
 
Atsauce:
Internets? Protams. A. Sketčers. Zvaigzne ABC. 2005. 23.lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 38.-39.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010.59.lpp.
Meklēšana pēc tēmām katalogā. http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabID=9&id=1996