Lappuses parametri
Lappuses piemales ir tukšās atstarpes starp darblapas datiem un izdrukātās lappuses malām. Lappuses augšējo un apakšējo piemali var izmantot noteiktu vienumu, piemēram, galveņu, kājeņu un lappušu numuru, izvietošanai.
 
lap_par.png
 
Lai izdrukātā lappusē labāk izlīdzinātu darblapu, var izmantot iepriekš definētas piemales, norādīt pielāgotas piemales vai centrēt darblapu horizontāli vai vertikāli izdrukātajā lappusē. Lappuses parametrus iestata, izmantojot cilnes Page Layout  grupā Page Setup (Lappuses iestatīšana) pogas Margin, Orientation, Size vai dialoglodziņā Page Setup (Lappuses iestatīšana).
Page Setup logu atver cilnes Page Layout (Lappuses izkārtojums) grupā Page Setup (Lappuses iestatīšana) izpildot klikšķi uz pogas
pogaPS.png vai uz pogas  printTitl.png.
Dialoglodziņa Page Setup (Lappuses iestatīšana) cilnē Margins (Piemales) iestata malu lielumus. Vērtības ieraksta lodziņos vai maina ar bultiņām bult.png.
 
pageSet.png
 
Dialoglodziņa Page Setup (Lappuses iestatīšana) cilnē Page(Lappuse) sadaļa Orientation (Orientācija) var iestatīt vertikālu novietojumu Portrait (Portrets) vai horizontālu novietojumu Landscape (Ainava).
Sadaļā Scaling (Mērogošana) var norādīt mērogu, kādā izveidoto tabulu drukāt uz papīra. Sarakstlodziņā Paper size (Papīra izmēri) var iestatīt lapas formātu.
page.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 112. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 48. - 49.lpp.
Lappuses piemaļu iestatīšana pirms darblapas drukāšanas http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/HP010342889.aspx?CTT=1