Šūnu automātiskā aizpildīšana
Darblapās var veidot teksta un skaitļu virknes rindās vai kolonnās, izmantojot automātiskās aizpildīšanas rīku (neliels melns kvadrātiņš aktīvās šūnas apakšējā labajā stūri).
aizp.png
Lai iegūtu virknes ar mēnešu un dienu nosaukumiem, ievada šūnā pirmo nosaukumu un veic šūnu apgabala aizpildīšanu.
- Novieto peles rādītāju uz autoaizpildes rīka tā, lai tas pārvēršas par melno krustiņu.
- Piespiež peles kreiso pogu un velk peli pāri šūnām, kurās jāiegūst rezultāts (ap šūnām parādās pelēks rāmītis).
- Atlaiž peles kreiso pogu.
Lai iegūtu secīgu skaitļu virkni, šūnā ievada pirmo skaitli un veic aizpildīšanu, turot piespiestu taustiņu CTRL.
 
 
Lai izveidotu skaitļu virkni ar noteiktu soli (aritmētisko progresiju):
- ievada šūnā pirmo skaitļu virknes locekli, piemēram, 2;
- ievada otro skaitļu virknes locekli šūnā pa labi vai uz leju, piemēram, 4;
- atlasa abas šūnas;
- novieto peles rādītāju uz autoaizpildes rīka tā, lai tas pārvēršas par melno krustiņu;
- piespiež peles kreiso pogu un velk peli pāri šūnām, kurās jāiegūst rezultāts;
- pēc peles pogas atlaišanas šūnas tiek aizpildītas ar skaitļiem, kas turpina iesākto virkni ar izvēlēto soli (piemērā 2). 
 
vilksana.png
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 96.-97 lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 50. lpp.