Grūtības pakāpe:
1. Kodēšana (burti) 1p.
2. Teksta kodēšana 1p.
3. Kodēšana 1p.
4. Informācijas dekodēšana 1p.