Grūtības pakāpe:
1. Informācijas mērvienības 1 p.
2. Informācijas mērvienības 1 p.
3. Informācijas mērvienības 2 p.
4. Grafisko datu kodēšana 1 p.
5. Grafisko datu kodēšana 1 p.