Grūtības pakāpe:
1. Informācijas mērvienības 1p.
2. Informācijas mērvienības 1p.
3. Informācijas mērvienības 2p.
4. Grafisko datu kodēšana 1p.
5. Grafisko datu kodēšana 1p.