Informācijas kodēšana
  
Informācija pastāv dažādos veidos, piemēram:
- smaržas, garšas, skaņas un redzes tēli;
- simboli un zīmes.
Dažādās zinātnes, kultūras un tehnikas jomās ir izstrādātas īpašas informācijas pieraksta formas.
Kods ir apzīmējumu kopa, kuru izmanto kādas noteiktas informācijas attēlošanai.
Viena datu attēlojuma veida pārveidošanu citā atbilstoši kādiem iepriekš pieņemtiem noteikumiem (kodiem) sauc par kodēšanu.
Informācijas kodēšanas piemēri:
  
- latviešu valodas skaņu attēlošanai izmanto burtus: (AĀBCČDEĒ ...VZŽ)
- skaitļu attēlošanai  izmanto ciparus: (0123456789)
- mūzikas skaņas pieraksta ar notīm un citiem simboliem:
music-notes.PNG
- neredzīgie izmanto Braila rakstu, kura burts sastāv no sešiem elementiem: caurumiem un izcilnīšiem:
 
Braille.png

Jāņem vērā, ka, nezinot informācijas kodēšanas principus, vienu un to pašu kodu var uztvert dažādi, piemēram, skaitlis 300522005 var tikt uztverts kā datums, tālruņa numurs vai iedzīvotāju skaits.
 
Informācijas kodēšana datorā
  
Datorā kodē visu ievadīto informāciju: tekstu, attēlus un skaņu. Kodētā veida dators informāciju apstrādā, glabā un pārsūta.
Lai no datora informāciju izvadītu cilvēkam saprotamā formā, to dekodē - atkal pārvērš par skaņu, par attēliem un tekstu.
Datorā jebkuras informācijas kodēšanai izmanto tikai divus simbolus: 0 un 1, jo datorā tehniski visvieglāk ir realizēt divus stāvokļus:
0 - signāla nav ( nav sprieguma vai neplūst strāva)
1 - signāls ir (ir spriegums vai plūst strāva).
Atsauce:
Avots: Informātika pamatskolai 2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. -Rīga : Mācību grāmata,2006.-88. - 89.lpp.