Sadzīvē mēs lietojam desmitnieku jeb decimālo skaitīšanas sistēmu, kas izmanto 10 ciparus (0; 1; 2; ...; 9).
Skaitīšanas sistēmu, kurā izmanto tikai divus ciparus, sauc par divnieku jeb bināro (binary) skaitīšanas sistēmu.
Datora iekšienē lieto tikai bināro skaitīšanas sistēmu, un jebkura datorā esošā informācija tiek kodēta ar 0 un 1.
Elektronisko signālu 0 vai 1 sauc par bitu (binary digit - bit).
Bits ir mazākā informācijas mērvienība.
Datorā tehniski mazākais bitu apvienojums ir 8 pēc kārtas esoši biti.
Šo astoņu bitu kopu sauc par baitu (byte).
1 bits - mazākā informācijas mērvienība
8 biti = 1 B (baits)
1024 baiti = 1 KB
1024 KB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
1024 GB = 1 TB
1024 TB = 1 PB
 
Kilobaitos, megabaitos un gigabaitos mēra atmiņas apjomu, piemēram, brīvpieejas atmiņas apjoms - 512 MB.
Datu pārraides ātrumu mēra bitos, kilobitos vai megabitos sekundē, piemēram, modemam tas var būt 56Kb/s, bet lokālajam tīklam - 10 vai 100 Mb/s.
 
Kodu veidošana
  
Ar vienu bitu var kodēt divus jēdzienus: 0 un 1 (jā un nē, melns un balts, patiess un nepatiess). Palielinot bitu skaitu par vienu, iegūst divreiz vairāk kodu, piemēram:
Svarīgi!
Divi biti veido 4 dažādus kodus - 00, 01, 10 un 11;
Trīs biti veido astoņus dažādus kodus - 000, 001, 010, 100, 011, 101, 110 un 111.