Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Elementu ievietošana 1p.
2. Formulas. Sagataves ievietošana 1p.
3. Formulas. Sagataves 1p.
4. Lapas pārtraukuma ievietošana 2p.
5. Simbolu ievietošana 1p.
6. Simboli 2p.