Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Simbolu noformēšana 1p.
2. Simbolu noformēšana 1p.
3. Simbolu kodi 1p.
4. Simboli 5p.
5. Simbolu ievietošana 1p.
6. Simbolu kodi 1p.