Datora cietajā diskā var glabāties daudz failu. Lai atvieglotu lietotāja darbu ar failiem, tos apvieno mapēs (folder).
Mape ir kopā uzglabājamu failu grupa, kuras apzīmēšanai izmanto vienu nosaukumu.
 
Aktuālās mapes nosaukums ir redzams datņu pārlūkprogrammas Windows Explorer loga adrešu joslā. Lai tajā izveidotu jaunu mapi, var izmantot:
  • rīkjoslas pogu 1.png;
    2.png
     
  • konteksta komandu New / Folder.
    6.png
 
Pēc komandas izvēles tiek izveidota jauna mape ar nosaukumu New Folder (ja mape ar tādu nosaukumu jau eksistē, nosaukumam tiek pievienots nākamais kārtas numurs) un atlasīts mapes nosaukums:
 
3.png
 
Šajā brīdī var ievadīt jauno mapes nosaukumu, piemēram, Mape:
4.png
 
Nosaukuma maiņu pabeidz, izpildot klikšķi ārpus rāmīša vai piespiežot taustiņu Enter.
 
Izvēloties mapes nosaukumu, jāatceras, ka tajā nedrīkst lietot rakstzīmes: \ / ? : * " > < |. Ja kāda no tām tomēr tiek ievadīta, šī rakstzīme nosaukumā neparādās un uz ekrāna tiek izvadīts paziņojums:
5.png
 
Mapē var būt ne tikai faili, bet arī citas mapes jeb apakšmapes.
 
Lietotāja un programmu mapju ikonu izskats (atkarīgs no izvēlētā skata):
7.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 6.klase K.Veiss. Zvaigzne ABC 2011.97.lpp.
Datņu pārvaldība ttp://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20116&chapterid=5194