Darbs ar diskiem
Diska satura apskate
Lai apskatītu disku saturu, var izmantot mapi My Computer. Mapē My Computer atmiņas ierīces ir sadalītas vairākās grupās:
- cietie diski (Hard Disk Drives);
- ierīces ar nomaināmiem diskiem (Devices with Removable Storage):
mycomp.png

Disku atver ar dubultklikšķi uz tā ikonas.
Informāciju par disku var apskatīt:
- palīgloga Common Task sadaļā Details;
- konteksta komandkartes komandas Properties logā:
disksprop.png

Mapju satura apskate
Mapes atvēršanu var veikt ar dubultklikšķi uz mapes ikonas.
Lai Windows Explorer labajā pusē apskatītu kreisajā daļā Folders redzamas mapes saturu, noklikšķina uz tās ikonas.
Palīglogā Folders var atvērt mapi, lai redzētu tās apakšmapes, nemainot labās puses loga saturu. Lai to izdarītu, ieklikšķina uz pluszīmes, kas atrodas pa kreisi no mapes nosaukuma, piemēram::
Atvērto apakšmapju sarakstu aizver ar klikšķi uz mīnuszīmes, kas atrodas pa kreisi no mapes nosaukuma.
Plašāku informāciju par izvēlēto mapi var iegūt logā properties, kuru var atvērt:
- ar komandu File/ Properties;
- ar konteksta komandkartes komandu Properties ( sk. Mapes īpašības)
Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 159.  lpp.