Datnes
Datne jeb fails (file) ir datu kopa, tekstuāls vai grafisks dokuments, ko glabāšanas, pārsūtīšanas vai apstrādes procesā uzskata un identificē kā vienotu veselumu.
Izveidojot vai saglabājot datni atmiņas ierīcē, par to tiek saglabāta dažāda papildu informācija, piemēram, datnes nosaukums, datnes tips, atrašanas vieta, apjoms, pēdējo izmaiņu saglabāšanas datums un laiks (pēc datora pulksteņa), atribūti.
Katrai datnei ir nosaukums (file name), ko izmanto tās atrašanai. Datnes nosaukums var sastāvēt no vienas vai trim daļām:
 datnes vārda, ko piešķir, to saglabājot (obligāts);
 punkta (.);
• paplašinājuma (extension), kas parasti tiek veidots no trīs rakstzīmēm.
Piešķirot vai mainot datnes vārdu, jāievēro, ka tas:
• drīkst saturēt līdz 255 simboliem (ieskaitot arī atstarpes);
• nedrīkst saturēt rakstzīmes \ / * ? < > : ;
 vienā mapē nedrīkst būt vairākas datnes ar vienādiem nosaukumiem;
• ieteicams lietot tikai latīņu burtus.

Paplašinājums parasti norāda datnes formātu, tas ir veidu, kā informācija datnē ir saglabāta. Paplašinājumi palīdz dažādām programmām „saprast” un izmantot datnēs saglabāto informāciju. Paplašinājumu parasti programma piešķir automātiski. Tā, piemēram, saglabājot lietotnē Word dokumentu ar vārdu saule, lietotne tam piešķir paplašinājumu doc un datorā datne tiek saglabāta ar nosaukumu saule.doc.
Svarīgi!
Datņu pārlūkprogrammā parasti ir iestatīts, ka paplašinājumu tām datnēm, kam ir zināms „īpašnieks” – programma, ar kuru norādītā formāta datnes var atvērt un apstrādāt, nerāda.
Ja paplašinājumu vēlas redzēt visām datnēm, komandas Tools / Folder Options lapiņā View izvēles rūtiņai Hide File extensions for known file types ir jābūt neatzīmētai.
Katram datņu formātam parasti ir arī sava ikona un piekārtotā noklusētā programma, kas to automātiski atver.
Instalējot datorā programmu, tā parasti arī piesaista sev noteikta formāta datnes. Šī iemesla dēļ dažādos datoros viena un tā paša formāta datņu ikonas un automātiskās atvēršanas programmas var būt atšķirīgas. Ikonas un atverošo programmu var mainīt datņu pārlūkprogrammas logā komandas Tools / Options lapiņā File Types.

Biežāk lietotie datņu tipi, to ikonas un īss raksturojums:

Tips
Ikonu piemēri
Paplašinājums
Piezīmes
Izpildāmās datnes 
exe1.png
.exe
Ja programmai nav savas ikonas
Izpildāmās datnes
   exe2.png
.exe 
Ja programmai ir sava ikona
Attēlu datnes 
bmp.png
 .bmp 
 
Attēlu datnes 
gif.png
  .gif
 
Attēlu datnes
jpg.png
 .jpg
 
Attēlu datnes
png.png
 .png
 
Teksta datnes
txt.png
.txt
Nenoformēta teksta dokuments
Teksta datnes
rtf.png
.rtf 
Formatēta teksta dokuments
Teksta datnes
doc.png
.doc
 Formatēta teksta dokuments
Datu bāzes datne
mbd.png
.mdb
 
Prezentāciju datne  
ppt.png
.ppt
 
Izklājlapu datne
xlc.png
  .xls 
 
Tīmekļa lappuse
htm.png
   .htm 
 
PDF formāta datnes
pdf.png
 .pdf 
 
Arhīva datne 
zip.png
  .zip 
 
Video un audio datnes 
wav.png
.wma, .mp3 u. c. 
 
Nenoteikta tipa datne
neatp.png
 
Datorā nav programmas, kas to atpazītu par savu
Pagaidu datne 
pagaidu.png
  .tmp
Veido programma un parasti tiek dzēsta, programmu aizverot
Pagaidu datne 
pag2.png
 
Veidojas, atverot datni, un parasti tiek dzēsta, datni aizverot
   
Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 151 lpp.
Datora lietošana un datņu pārvaldība 2. modulis. Studenta Viestura Vēža redakcijā
Rīga, Latvijas Universitāte - 2006                                 .
  .