Mape
Lai varētu ātri un ērti piekļūt lietvedības dokumentiem, tos parasti saliek tematiskās mapēs un tad pēc noteiktiem principiem izkārto piemērotos skapjos, piemēram:

struk.png

Līdzīgā veidā organizē arī informācijas glabāšanu datoros, kur dokumenti tiek grupēti mapēs, kas savukārt tiek glabātas diskos.
str2.png

Ja visas datnes katrā atmiņas ierīcē tiktu glabātas vienā vietā, tad to lielā skaita dēļ lietotājam un sistēmai būtu grūti strādāt. Lai labāk varētu organizēt datnes, veido mapes.
Mape (folder) ir kopā uzglabājamu datņu grupa, kuras apzīmēšanai izmanto vienu nosaukumu.
Mape var saturēt gan datnes, gan arī citas mapes, kas turpmāk tiks sauktas par apakšmapēm (subfolder).
Mapēm nosaukumus piešķir līdzīgi kā datnēm, taču parasti paplašinājumu nelieto.

Lietotājām savu datņu glabāšanai parasti tiek piedāvātas šādas mapes:
Mapes apzīmējums
Lietojums
doku.pngLietotāja veidoto datņu glabāšanai
pic.pngNo skenera un ciparkamerām lejupielādēto, kā arī citu attēlu glabāšanai
music.pngAudio datņu glabāšanai
video.pngVideo datņu glabāšanai

Plašāku informāciju par izvēlēto mapi var iegūt dialoga logā Properties, ko var atvērt:
• datņu pārlūkprogrammā ar komandu File / Properties;
• ar konteksta izvēlnes komandu Properties.

proper.png


Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 154.-155. lpp.
Datora lietošana un datņu pārvaldība 2. modulis. Studenta Viestura Vēža redakcijā. Rīga, Latvijas Universitāte - 2006