Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Prezentācijas dizains 3p.
2. Prezentācijas dizains 3p.
3. Teksta noformēšana 1p.
4. Objektu ievietošana slīda 2p.
5. Dizains 1p.