Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Objektu pārklāšanas secības maiņa 1p.
2. PowerPoint. Mākslinieciskais teksts 2p.
3. Mākslinieciskā teksta noformēšana 1p.
4. Attēla lieluma mainīšana 1p.
5. Zīmēšana slīdā 1p.
6. Objektu ievietošana slīda 2p.
7. Animācijas efektu lietošana 1p.
8. Animācijas efekti 2p.
9. Objektu animācija 2p.