Multivide
Multivide ir informācijas attēlošana un apstrāde ar vairāk nekā vienas vides palīdzību.Tajā var būt ietverta tekstuālā, grafiskā, audio un video informācija.
Multivides aprīkojums ir aparatūras un programmatūras komplekts, kas datoram piešķir spējas apstrādāt informāciju multividē. Parasti multivides aprīkojumā ietilpst kompaktdisku atskaņotājs, skaņu karte, mikrofons, skaļruņi un kompaktdisku komplekti.
Bez iepriekšminētajām iekārtām, multimediju datoram var būt pieslēgti skeneri, videokameras vai citas ierīces.
Daži multivides izmantošanas piemēri:
• prezentācijas;
• datorbāzētā apmācība;
• enciklopēdijas kompaktdiskos;
• spēles;
• reklāma;
• programmas.

Kompaktdiski

Kompaktdisks (CD) ir lielas ietilpības disks, kurā informāciju ieraksta un nolasa ar lāzera stara palīdzību. Kompaktdiskus plaši izmanto datu, audio un video informācijas ierakstīšanai, jo tie nodrošina augstu kvalitāti.
 
Kompaktdisku veidi

Kompaktdiskus iedala:
lasāmatmiņas kompaktdisks (CD-ROM), no kura informāciju var tikai nolasīt.
Informāciju CD-ROM diskos ieraksta rūpnieciski. CD apjoms no 650 Mb līdz 800 Mb
ierakstāmais kompaktdisks (CD-R), no kura informāciju var ne tikai nolasīt, bet arī tajā ierakstīt. CD-R diskā informāciju var ierakstīt tikai vienreiz un ierakstīto informāciju nevar dzēst;
atkalierakstāmais kompaktdisks (CD-RW), kas atšķirībā no ierakstāmā ļauj informāciju dzēst un ierakstīt atkārtoti.
Blu-ray Disc(BD) ir augsta blīvuma datu nesējs optiskā diska formātā. Blu-ray tika radīts lai aizvietotu DVD formātu un būtu iespējams optiskajā diskā ierakstīt augstas izšķirtspējas video un audio. 2010. gada sākumā tirgū ir pieejami 200 GB diski un 100 GB diski ir nolasāmi, bez papildu aprīkojuma vai modificēta atskaņotāju programmnodrošinājuma. Nosaukums Blu-ray Disc ir cēlies no zili—violetā lāzera, kas nolasa informāciju no diska darba virsmas.
 Kompaktdiskus var nolasīt jebkurā no kompaktdisku ierīcēm, taču ierakstīšanai nepieciešama atbilstoša ierīce.
Līdzīgi kompaktdiskiem un to ierīcēm iedalās arī DVD diski, kuri paredzēti videofilmu un datu glabāšanai.
CD_R.jpgdvd.png 
Pēc ārējā izskata visas kompaktdisku ierīces ir līdzīgas.
dvd-rw.png

Lai kompaktdisku ievietotu ierīcē:
• nospiež diska ievietošanas/izņemšanas pogu;
• kompaktdisku pēc izņemšanas no vāciņiem tur aiz malām;
• kompaktdisku ierīcē ievieto ar apdrukāto pusi uz augšu;
• nospiež diska ievietošanas/izņemšanas pogu.

Svarīgi!

Pēc kompaktdiska ievietošanas, tas var sākt darboties automātiski, piemēram, atskaņot audio disku vai palaist spēli.

Kompaktdisku izņemšanas procedūru veic līdzīgi.

Svarīgi!
Kad dators ir izslēgts, diska ievietošanas/izņemšanas poga nedarbojas.
 
Kompaktdisku kopšana
Kaut arī kompaktdisks ir diezgan drošs un izturīgs, tā lietošanā jāievēro šādi noteikumi:
• diskus nav ieteicams turēt atklātā veidā, bet gan ievietot papīra vai plastmasas vāciņos;
• nav ieteicams kompaktdiskus turēt spilgtā gaismā;
• uz kompaktdiska nedrīkst būt putekļi un pirkstu nospiedumi. Diska tīrīšanai var lietot mīkstu kokvilnas lupatiņu, tīrot to virzienā no diska vidus uz malām.
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.94.-95.lpp.