Tīkla topoloģiju veidi
Par tīkla topoloģiju sauc veidu, kādā tīklā saslēgtie datori ir savienoti savā starpā. Tīkla teorijā tiek apskatīti trīs topoloģiju veidi:
 
- maģistrāles;
- zvaigznes;
- gredzena jeb apļa.
 
DATORS - DATORS
 
Savā starpā var savienot divus datorus. Tā kā šo saslēgumu īsti par tīklu nosaukt nevar, to dēvē par pseidotīklu. Abus datorus savieno savā starpā ar speciālu kabeli.
 
dd.png
 
Parasti savienošanai netiek izmantotas tīkla kartes, bet gan porti (vietas, kur pieslēdz ārējās ierīces, piemēram, printeri).
  
 
MAĢISTRĀLES TOPOLOĢIJA
 
Maģistrāles tīkls sastāv no centrālās līnijas, kurai pieslēgti visi datori: darba stacijas un serveris. Savulaik šī tehnoloģija tika plaši izmantota, pateicoties nelielajam kabeļu skaitam un garumam, kā arī datu pārraides ātrumam. Maģistrāles slēgumā visi datori ir savstarpēji savienoti un “dzird” visus tīklā raidītos paziņojumus.
 
mag.png
Priekšrocības:
- lēts kabelis un spraudņi;
-vienkārša uzstādīšana (jebkurā brīdī darba staciju pie tīkla var pieslēgt vai atslēgt no tā, nepārtraucot visa tīkla darbu);
-darba stacijas ar informāciju var apmainīties bez servera starpniecības.
 
Trūkumi:
-  kabeļa pārtrūkšanas gadījumā no ierindas iziet viss tīkls;
-  grūti noteikt kabeļa bojājuma vietu;
-  ierobežots kabeļa garums, kā arī pieslēdzamo staciju skaits;
-  iespēja nesankcionēti pieslēgties tīklam, jo ir ļoti vienkārši tīklā ievietot kādu starpposmu.
 
 
ZVAIGZNES TOPOLOĢIJA
 
Zvaigznes topoloģijā visi tīklā ieslēgtie datori ir savienoti ar centrmezglu (hub), kas nodrošina kopējo savienojumu tā, lai katrs dators var apmainīties ar informāciju ar jebkuru citu tīkla datoru.
zv.png
Šī slēguma tipa priekšrocības:
-  kabeļa bojājums rada problēmas tikai vienam datoram un neietekmē pārējā tīkla darbu;
- viegli pieslēgt jaunu datoru, jo tas ir jāpieslēdz tikai centrmezglam;
- drošs aizsardzības mehānisms pret nesankcionētu piekļūšanu (iespējama centralizēta tīkla vadība un uzraudzība);
- liels datu pārraides ātrums no darba stacijas līdz serverim.
 
Trūkumi:
-  ja centrmezgls neatrodas slēguma vidū, bet malā, darba staciju pievienošana var kļūt apgrūtināta un sadārdzināties;
-  ja informācijas apmaiņa starp darba staciju un centrmezglu notiek ātri, tad starp atsevišķiem datoriem tā var notikt lēnāk;
-  visa tīkla jauda ir atkarīga no centrmezgla jaudas;
-  centrmezgla bojājums aptur visu tam pieslēgto staciju sakarus, jo bez tā palīdzības atsevišķas darba stacijas nevar kontaktēties.
  
 
GREDZENA TOPOLOĢIJA
 
Šajā slēgumā visas darba stacijas un serveris ir savienoti cits ar citu gredzena veidā. Tīkla paziņojumi tiek nodoti no viena datora uz otru. Datori viens otram nodod marķieri, kas norāda aktīvo (raidošo) datoru. Darba stacijas saņem datus, analizējot ziņojuma adresi. Bieži vien riņķa topoloģiju realizē, izmantojot zvaigznes slēgumu, tas ir, noslēpjot riņķi centrmezglā.
 
gr.png
Priekšrocības:
-  tā kā informācija tīklā cirkulē pa riņķi starp virknē saslēgtiem datoriem, tad būtiski samazinās piekļūšanas laiks datiem;
-  nav kopējā tīkla garuma ierobežojuma, jo noteicošais ir attālums starp diviem datoriem.
 
Trūkumi:
-  datu pārraides laiks palielinās proporcionāli gredzenā savienoto datoru skaitam;
-  datu pārraidē ir iesaistīta katra darba stacija. Ja nelieto speciālus pārejas savienojumus, vienas darba stacijas iziešana no ierindas var paralizēt visu tīklu;
-  lai šādam tīklam pievienotu jaunu datoru, tīkla darbība uz laiku ir jāpārtrauc.
 
Gredzena topoloģiju izmanto specifiskos tīklu risinājumos, un tā nav sevišķi izplatīta.
 
 
KOKA TOPOLOĢIJA
  
Ir viens saknes mezgls, kas savienots ar vienu vai vairākiem nākamā (zemāka) līmeņa mezgliem. Katrs no tiem tāpat savienots ar saknes mezglu un citiem (atkal zemāka līmeņa) mezgliem. Šī ir hierarhiska topoloģija un to lieto lielos tīklos.
 
kok.png
 
 
JAUKTA TIPA TOPOLOĢIJAS
 
Praksē bieži lieto jauktu topoloģiju, apvienojot maģistrāles un zvaigznes topoloģijas. Tādējādi pilnīgāk tiek izmantotas minēto topoloģiju priekšrocības un novērsti daži trūkumi. Piemēram, ja uzņēmums ir izvietots vairākās ēkās, starp tām var izveidot optiskā kabeļa maģistrāli, bet ēku iekšienē veidot vītā pāra zvaigznes slēgumu.
 
jauk.png