Izplatītākie datortīkla internet pakalpojumu veidi
Tīkls Internet ir lielākais teritoriālais datortīkls, kurš apvieno dažāda veida datortīklus visā pasaulē.
     Populārākie interneta pakalpojumi ir tīmeklis (Word Wide Web - WWW), elektroniskais pasts (e-mail), tērzēšana (Internet Relay Chat - IRC, chat, ISQ), datņu pārraide (File Transfer Protocol - FTP), datņu lejupielāde.
     Globālais tīmeklis ir sistēma, kuru veido tīmekļa lappuses (īpašā veidā izveidoti dokumenti, kuri var saturēt tekstu, attēlus utt.). Tās ir saistītas ar īpašām saitēm - hipersaitēm. Izpildot klikšķus uz hipersaitēm, atveras jaunas tīmekļa lappuses.
Globālā tīmekļa lappušu apskatīšanu sauc par pārlūkošanu (sērfošanu).
     Elektroniskais pasts (e-pasts, e-mail) ir pakalpojums, kas nodrošina apmaiņu ar ziņojumiem. E-pasta vēstules ir iespējams sūtīt arī failus, piemēram, dažādus dokumentus un attēlus.
     Tērzēšana (chat) ir reālā laikā notiekoša informācijas apmaiņa starp lietotājiem datortīklā. Sazināšanās notiek, lietotājiem rakstot ziņojumus ar datora tastatūru vai sarunājoties, izmantojot austiņas un mikrofonu.
     Datu lejupielāde (download) ir datu pārsūtīšana lietotāja datoram no kāda attāla datora. Kā lejupielādes piemērus var minēt mūzikas ierakstu, filmu, dokumentu saglabāšanu datorā.
 
Populārākie interneta lietojumi
 
Nosaukums
 Raksturojums
Programmatūra
Globālais tīmeklis (World Wide Web – WWW) Veido lappuses (Web pages) jeb hiperteksta dokumentus. Tās ietver visdažādāko informāciju: tekstu, attēlus, videoklipus, skaņu, datu ievades un izvades formas. Pāreja uz citu dokumentu tiek realizēta ar saišu palīdzību.
Interneta pārlūkprogrammas
Datņu pārsūtīšana (File Transfer Protocol –FTP)

Serviss, kas ļauj nosūtīt datnes no viena datora uz otru. Internetā ir virkne publisku serveru, kuros glabājas visdažādākās datnes, ko var lejupielādēt (download)

Speciālas programmas vai interneta pārlūkprogrammas
Elektroniskais pasts (Electronic Mail – e-mail)

Ziņojumu pārsūtīšanas sistēma datoru tīklos. Ziņojumi var saturēt arī pievienotas dažāda tipa datnes,

piemēram, dokumentus, attēlus un programmas

Speciālas programmas vai interneta pārlūkprogrammas
Tērzēšana (Chat)Sinhrona, reālā laikā notiekoša informācijas apmaiņa starp lietotājiem tērzēšanas istabās vai diskusiju grupās. Diskusijā var piedalīties, ievadot tekstu, ko pārējie diskusijas dalībnieki redz uz saviem ekrāniemSpeciālas programmas vai interneta pārlūkprogrammas
    
Atšķirības starp internetu un globālo tīmekli
 
 
Internets
Globālais tīmeklis
RaksturojumsSavā starpā savienotu datoru tīkls, kas glabā un pārsūta informāciju.
Dokumentu kopums, kas tiek organizēts un pārraidīts, izmantojot internetu.
Informācijas pārsūtīšanas veidi (protokoli)
 Dažādi, piemēram, hiperteksta(HTTP), datu pārsūtīšanas(FTP), e-pasta (POP3, SMTP) u. c.Hiperteksta (HTTP)
Savstarpējā atkarībaVar pastāvēt bez tīmekļa.Ir viens no interneta pakalpojumu veidiem.

 

Atsauce:

Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 131.-132.lpp.
Informātika pamatskolai, 1.daļa V. Vēža redakcijā, Mācību grāmata, 2006, 148.-149.lpp.
Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni. 1. modulis.Studenta grāmata. V. Vēža redakcijā, 50.lpp