Darbvirsmas vienā malā atrodas josla, uz kuras izvietota darba laikā nepieciešamā papildu informācija. Šo joslu sauc par uzdevumu joslu. Tā parasti atrodas loga apakšējā daļā, un tās kreisajā pusē ir poga Start (Sākt).
 
josla.png
Uzdevumjoslai ir četras sadaļas.
Poga Start (Sākt) - tai uzklikšķinot, atver izvēlni Start (Sākt).
  
izvelne1.png
 
Sadaļā pa labi no pogas Start (Sākt) var novietot ātrās palaišanas ikonas. Ja uz šajā sadaļā esošās ikonas izpilda klikšķi, tad atveras atbilstošā lietotne.
Vidējā sadaļā ir redzamas atvērto lietotņu un dokumentu pogas, piemēram, saisnes.png. Šajā sadaļā var ātri pārslēgties no viena loga uz citu, veicot klikšķi uz atbilstošās pogas.
 
Operētājsistēmā Windows 7 šajā daļā ir tikai lietotņu ikonas. Ja peles rādītāju novieto uz lietotnes ikonas, tad atveras dokumentu sīktēlu priekšskatījums, kurā ar klikšķi var izvēlēties nepieciešamo dokumentu.
 
Paziņojumu apgabalā ir iekļautas to lietotņu ikonas, kuras tiek aktivizētas automātiski datora startēšanas laikā, piemēram, pulkstenis, pretvīrusu programma. Šo programmu logi uz darbvirsmas nav redzami. Tos var atvērt, izmantojot dubultklikšķi uz attiecīgās ikonas vai konteksta izvēlnes komandas.
 
Izpildot klikšķi uz trijstūrīša, atveras saraksts ar pārējām apgabala ikonām, piemēram:
 
izvelne3.png
 
To, kuras no ikonām rādīt, var noteikt komandas Customize... dialoglodziņā:
custom.png
 
Ja radušās kādas problēmas, uz ikonas ir redzams sarkans krustiņš.
Novietojot kursoru uz ikonas, redzama īsa informācija, piemēram:
inf.png
 
Piekļūšana darbvirsmai
Uzdevumjoslu var izmantot, lai piekļūtu darbvirsmai, kad to nosedz atvērtie logi, neaizverot nevienu no tiem:
 • izmantojot īsinājumizvēlni:
  1) uz uzdevumjoslas vidusdaļas brīvajā vietā izpilda klikšķi ar peles labo pogu;
  2) atvērtajā sarakstā izvēlas komandu Show the desktop:
  showdesk.png
   
 • izmantojot uzdevumu joslas pogu Show desktop, kas atrodas tās labajā malā:
  show1.png
   
 • ja peles rādītāju novieto uz pogas, kļūst redzama darbvirsma un atvērto logu (kas neaizņem visu ekrānu) rāmīši (režīms Peek), bet, pārvietojot kursoru ārpus pogas, atjaunojas iepriekšējais ekrāna saturs;
    
 • ja uz pogas izpilda klikšķi, kļūst redzama un pieejama visa darbvirsma.
 
Atsauce:
V.Vēža redakcijā. Informātika pamatskolai 1. daļa "Mācību grāmata" ,. 2006.15.-16.lpp.
K.Veiss Informātika pamatskolai 5.klase. Zvaigzne ABC, 2011. 22.lpp.
A.Jurenoks, T. Rikure Informātika 5.klasei. Zvaigzne ABC., 14. lpp.
Pirmie soļi darbā ar datoru. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20116&chapterid=5184