Darbvirsma (Desktop) - displeja ekrāna apgabals, kas imitē galda virsmu. Darbvirsma dod iespēju lietotājam pārvietot objektus, sākt un beigt uzdevumu izpildi tāpat kā uz reālas galda virsmas, tādējādi atvieglojot lietotāja darbu ar datoru.
 
Uz darbvirsmas parasti atrodas ikonas, kas ir dažādu objektu, piemēram, programmu, disku un dokumentu ilustratīvs attēlojums. Lietojot šīs ikonas, var atvērt nepieciešamo programmu vai dokumentu un sākt darbu.
 
8-aero-live.png
 
Attēlā: Darbvirsma un objekti uz tās:
  1. Sīkrīki
  2. Uzdevumjosla
  3. Ikonas
 
 
Ekrāna lejasdaļā atrodas uzdevumjosla, kurā redzamas atvērto programmu un dokumentu ikonas, kā arī poga Start (Sākt), kuru lieto dažādu darbību aktivizēšanai.
josla.png
 
Darbvirsmas labajā malā sānjoslā var izvietot nelielas programmas, kuras sauc par sīkrīkiem (gadgets). Tās ērtā veidā attēlo dažādu veidu informāciju, piemēram, laika ziņas, pulksteni.
sikriiki.png
 
Sānjoslai var pievienot jebkuru datorā instalēto sīkrīku.
sikriki3.png
 
Skatīt dažādas darbvirsmu bildes Windows, Linux, Apple Mac, iOS, Android
 
Atsauce:
V.Vēža redakcijā. Informātika pamatskolai 1. daļa "Mācību grāmata" ,. 2006.14.lpp.
K.Veiss Informātika pamatskolai 5.klase. Zvaigzne ABC, 2011. 20.lpp.
A.Jurenoks, T. Rikure Informātika 5.klasei. Zvaigzne ABC., 12.-13. lpp.
Pirmie soļi darbā ar datoru. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20116&chapterid=5184