Faila priekšskatījums un izdrukāšana
1. Lai atvērtu faila priekšskatījumu lieto komandu Print (Drukāt) un tās izvēlnē - komandu Print Preview (Drukas priekšskatījums).
 
print.png
 
Atveras attēla priekšskatījums.
 
at_prieks.png
 
Piespied pogu Close (Aizvērt).
 
 
2. Lai failu izdrukātu lieto komandu Print (Drukāt) un tās izvēlnē - komandu Print (Drukāt)
Parādās dialoglodziņš Print  (Drukāšana).
 
print_pr.png
 
Dialoglodziņā  Print (Drukāšana):
- sadaļā Select Printer (Printera atlasīšana) izvēlies printeri;
-  sadaļā Page Range (Lappušu diapazons) norādi drukājamās lappuses;
- aktivizē drukāšanu, piespiežot pogu Print (Drukāt).
 
Aizver dialoglodziņu Print (Drukāšana).