Darbības ar attēla failu
Komandas, kas ir paredzētas darbībām ar attēla failu, atrodas pogas Paint (Molberts) izvēlnē:
 
poga_paint.png
 
Darbībām ar attēla failu ir paredzētas šādas komandas:
New  (Jauns) - sākt darbu ar jaunu zīmējumu;
Open (Atvērt ) - atvērt iepriekš saglabātu failu;
Save  (Saglabāt) - saglabāt atvērtā faila saturu;
Save As  (Saglabāt kā) - saglabāt failu, norādot tā saglabāšanas vietu un nosaukumu;
Print (Drukāt) - izdrukāt failu.
 
Jauna zīmējuma izveidošana
1. Lai izveidotu jaunu zīmējumu, lieto komandu New  (Jauns).
2. Uzzīmē ovālu.
3.Vēlreiz lieto komandu New (Jauns).  Atveras dialoglodziņš Paint (Molberts), kurā, piespiežot pogu
- Save (Saglabāt) vai Yes, tiek atvērts dialoglodziņš Save As (Saglabāt kā) un var saglabāt nupat izveidoto zīmējumu;
- Don't Save (Nesaglabāt ) vai No, tiek izveidots jauns fails, nesaglabājot nupat izveidoto zīmējumu;
- Cancel  (Atcelt), tiek turpināts darbs ar nupat izveidoto zīmējumu.
 
paz_new.png
 
4.Piespied pogu Don't Save (Nesaglabāt ) vai No.
  
Faila saglabāšana
Lai saglabātu izveidoto zīmējumu, lieto komandu Save As (Saglabāt kā).
Dialoglodziņā Save As (Saglabāt kā).
- norādi mapi, kurā saglabāt failu;
- tekstlodziņā File name  (Faila nosaukums) ievadi nosaukumu;
- piespied pogu Save (Saglabāt).
 
save.png
 
Pārliecinies, ka pēc saglabāšanas lietotnes virsrakstjoslā ir parādījies faila nosaukums.
Ja zīmējums tiek papildināts vai mainīts, tad izmaiņas saglabā, izmantojot komandu Save(Saglabāt).
Zīmējot vai veicot kādu citu darbu, ir lietderīgi laiku pa laikam failu saglabāt. Tas pasargās no veikto izmaiņu un citu datu zaudēšanas gadījumos.
Gadījumā, ja fails tiek saglabāts pirmo reizi, vienmēr atveras dialoglodziņš Save As (Saglabāt kā).
 
 
Faila atvēršana
Lai atvērtu failu, izmanto komandu Open (Atvērt )).
Dialoglodziņā Open (Atvērt )
- norādi mapi, kurā atrodas fails;
- uzklikšķini uz atveramā faila nosaukuma (nosaukums parādās tekstlodziņā File Name (Faila nosaukums ));
- piespied pogu Open (Atvērt )
 
Dialoglodziņā Open (Atvērt ) izvēlēto failu var atvērt arī ar dubultklikšķi uz faila nosaukuma.
 
open.png
 
Atsauce:
Programmas Molberts lietošana. http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/using-paint
Informātika pamatskolai. 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 49.- 52.lpp.
Informātika 5.klasei A.Jurenoks, T.Rikure. Zvaigzne ABC, 19.-21.lpp.