Teorija

Uzdevumi

1. CSS - Sintakses pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. CSS - Ievietošana HTML dokumentā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. CSS - Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. CSS - Konteksta selektori

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. CSS - Teksta noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. CSS - Teksta noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. CSS - Atribūta text-decoration vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. CSS - Atribūta text-transform vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. CSS - Rindkopas formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. CSS - Attālumi, rāmji, pozicionēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. CSS - Rāmja malas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. CSS - Rāmja malas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. CSS - Elementa vai visas lapas fons

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. CSS - Sarakstu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. CSS - Tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. CSS - Novietošanas atribūti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. CSS - Teksta stila atribūti

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. CSS - Krāsas iestatīšanas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1

Materiāli skolotājiem