Slāņa īpašības un darbības ar slāni

Lodziņā Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilnē Layers var mainīt šādas slāņa īpašības:

- režīmu sarakstā Mode (pavisam ir 21 režīms, kas ietekmē attēla krāsas);

slana_ipasibas_darbibas_1.png

- necaurspīdīgumu (Opacity), pārvietojot bīdni (100,0 ir necaurredzams slānis un 0,0 ir caurspīdīgs slānis);

slana_ipasibas_darbibas_2.png

- aizslēgt alfa kanālu (Lock Alpha Channel). Slāņu dialoga augšējā kreisajā stūrī ir maza izvēles rūtiņa 1.png, kas kontrolē „Slēdzenes” uzstādījumus attiecībā uz slāņa caurspīdību. Ja tajā ir ķeksītis, alfa kanāls ir aizslēgts un nevar tikt pakļauts nekādām manipulācijām.
- paslēpt/atklāt slāni. Noklusējot visi slāņi ir redzami, uz ko norāda ikona slana_ipasibas_darbibas_3.png. Izpildot klikšķi uz ikonas slana_ipasibas_darbibas_3.png, slānis tiek paslēpts un neietekmē attēlu (ikona iegūst izskatu slana_ipasibas_darbibas_4.png). Lai atkal atklātu slāni, izpilda klikšķi uz pogas slana_ipasibas_darbibas_4.png;

slana_ipasibas_darbibas_5.png

- nosaukumu (izpilda dubultklikšķi uz nosaukuma, ievada jauno nosaukumu, piemēram, Teksts un piespiež taustiņu ENTER).

slana_ipasibas_darbibas_6.png

Lodziņā Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilne Layers satur pogas darbību veikšanai ar slāņiem:

slana_ipasibas_darbibas_8.png

- 1.png - izveidot jaunu slāni;
- 2.png - pārvietot aktīvo slāni uz augšu;
- 3.png - pārvietot aktīvo slāni uz leju;
- 4.png - izveidot slāņa dublikātu;
- 5.png - nofiksēt peldošo slāni;
6.png- izdzēst slāni.

Ja attēls ir izveidots un nav plānots to rediģēt, tad parasti visus slāņus apvieno vienā šādi:

- lieto komandu Image / Merge Visible Layers;

slana_ipasibas_darbibas_13.png

- dialoglodziņā Merge Layers piespiež pogu slana_ipasibas_darbibas_16.png.

slana_ipasibas_darbibas_14.png

Attēls nemainās, bet tas ir apvienots vienā fona slānī.

slana_ipasibas_darbibas_15.png