Teksta pievienošana attēlam

Ja attēlam pievieno tekstu, automātiski tiek izveidots jauns slānis.

Slānis ir attēla struktūras elements, kuru var apstrādāt neatkarīgi no citiem slāņiem. Slāņus lieto, lai attēlam pievienotu tekstu vai veidotu attēlu kompozīciju. Vienkāršākajā gadījumā attēls sastāv no viena slāņa.

Attēlu, kurš sastāv no slāņiem, var salīdzināt ar slaidu komplektu, kurā slaidus novieto citu virs cita, iegūstot redzamo attēlu.

slani.png

Lai attēlam pievienotu tekstu,

- atver attēla datni;
- lieto komandu Tools / Text vai rīku teksta_pievienosana_attelam_1.png (Text Tool);

teksta_pievienosana_attelam_2.png

- novieto peles rādītāju vietā, kur jāsākas tekstam. Piespiež peles kreiso pogu un iezīmē vietu tekstam (atveras dialoglodziņš Gimp Text Editor);
- ievada tekstu dialoglodziņa Gimp Text Editor laukā; lai pārietu uz jaunu rindu, piespiež taustiņu ENTER;

Dialoglodziņa Gimp Text Editor rīkjosla satur pogas, kuras lietojot var atvērt teksta datni (teksta_pievienosana_attelam_9.png), dzēst visu ievadīto tekstu (teksta_pievienosana_attelam_10.png), mainīt teksta ievadīšanas virzienu (teksta_pievienosana_attelam_11.png - no kreisās uz labo,  teksta_pievienosana_attelam_12.png - no labās uz kreiso).

teksta_pievienosana_attelam_3.png

- lodziņā Toolbox iestata rīka Text parametru vērtības;

teksta_pievienosana_attelam_4.png

- ja nepieciešams, palielina tekstam paredzēto vietu, lai tas būtu redzams (novieto peles rādītāju teksta laukuma labajā apakšējā stūrī un velk peli);
- aizver dialoglodziņu Gimp Text Editor, lietojot pogu teksta_pievienosana_attelam_5.png vai teksta_pievienosana_attelam_6.png.

teksta_pievienosana_attelam_7.png

Lodziņā Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilnē Layers (ja cilne Layers nav redzama, jāpiespiež poga teksta_pievienosana_attelam_13.png) ir redzami divi slāņi:

- fona slānis Background, kas satur attēlu;
- teksta slānis, kas attēlā ir aktīvs.

Ja nepieciešams aktivizēt citu slāni, tad uz tā izpilda klikšķi (slānis iekrāsojas zilā krāsā).

teksta_pievienosana_attelam_8.png

Ja teksta slānis ir aktīvs un lodziņā Toolbox ir atlasīts rīks teksta_pievienosana_attelam_1.png, tad ar tekstu var veikt šādas darbības:

- pārvietot (novieto peles rādītāju uz teksta, piespiež peles kreiso pogu un pārvelk tekstu);
- rediģēt tekstu lodziņa Gimp Text Editor laukā vai dzēst tekstu, lietojot pogu teksta_pievienosana_attelam_10.png;
- lodziņā Toolboxmainīt teksta parametru vērtības.
Svarīgi!
Ja teksts tiek dzēsts, teksta slānis saglabājas.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 39. – 41. lpp.