Attēla daļas pagriešana

Lai attēla daļu pagrieztu,

- atlasa apgabalu;
- rīku lodziņā Toolbox izvēlas rīku attela_dalas_pagriesana_2.png (Rotate Tool);
- izpilda klikšķi atlasītajā apgabalā;

attela_dalas_pagriesana_1.png

- dialoglodziņa Rotate lodziņā Angle iestata pagrieziena leņķi vai pagriež apgabalu, lietojot peli, un piespiež pogu attela_dalas_pagriesana_4.png;

attela_dalas_pagriesana_3.png

- nofiksē darbības rezultātu.

attela_dalas_pagriesana_5.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 37. – 38. lpp.