Attēla daļas izmēru maiņa

Lai attēla apgabalam mainītu izmēru,

- atlasa apgabalu;
- rīku lodziņā Toolbox izvēlas rīku attelu_dalas_izmeru_maina_2.png (Scale Tool);
- izpilda klikšķi atlasītajā apgabalā;

attelu_dalas_izmeru_maina_1.png

- dialoglodziņā Scale iestata platumu (Width) un augstumu (Height) vai maina izmēru, lietojot peli, un piespiež pogu attelu_dalas_izmeru_maina_3.png;

attelu_dalas_izmeru_maina_4.png

- nofiksē darbības rezultātu.

attelu_dalas_izmeru_maina_5.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 38. lpp.